باربیکیو

باربیکیو از فولاد ساخته شده است، سخت است و برای سال های سال نیز مقاوم می ماند. باربیکیو مجهز به روکش صفحه  است تا از خروج آتش از داخل گودال جلوگیری کند.